REGISTRÁCIA  |  PRIHLÁSENIE
Informácie
Informácie

  Informácie | 27.2.2024 | Karol Kováč | Čítané 908x | 0 príspevkov v diskusii
Podporte náš klub poukázaním 2% daní
Pomôžete nám pri organizovaní činnosti klubu

Vážení priatelia, členovia a priaznivci klubu. Je tu opäť čas, keď môžete podporiť náš klub poukázaním 2% daní. Chceme Vás preto poprosiť o tento príspevok aj v tomto roku.
Proces poukázania daní je potrebné vykonať zaslaním potrebných dokumentov na príslušný daňový úrad tak, ako každý rok do 30. apríla.
Tlačivo s vyplnenými údajmi klubu si otvorte na tomto odkaze:
http://www.apollo-klub.eu/Vyhlasenie2024_2.pdf
Alebo kliknite na obrázok na bočnej lište.

Vyplňte potrebné údaje do tlačiva ručne, podpíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.

Ďakujeme

Výkonný výbor klubu

     
  Informácie | 6.12.2023 | Andrej Vallo | Čítané 664x | 0 príspevkov v diskusii
Členská schôdza
KTA
P O Z V Á N K A.


Pozývame všetkých členov a záujemcov na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 15. decembra , o 17. hod.

v klubovni vo Vlčom Hrdle. Tešíme sa na stretnutie.Jozef Michna , predseda KTA
     
  Informácie | 26.6.2023 | Andrej Vallo | Čítané 1420x | 0 príspevkov v diskusii
Výsledky volieb
Volby


Na mimoriadnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 12. júna 2023 volebná komisia vyhlásila výsledky volieb do výkonného výboru.
Zvolení boli nasledovní členovia:
Tímena Domnkošová
Mária Dadová
Andrea Mižáková
Jozef Michna
Peter Macejko

V zmysle stanov Klubu Turistov Apollo si nový výbor zvolil za predsedu Jozefa Michnu.
Andrejovi Vallovi za dlhoročné vedenie klubu bol udelený štatút čestného predsedu KT Apollo.

Novozvoleným funkcionárom prajeme veľa zdaru.
     
  Informácie | 4.6.2023 | Andrej Vallo | Čítané 999x | 0 príspevkov v diskusii
Voľby VV KTA
oznam


Výkonný výbor KTA rozhodol na svojom zasadnutí o priebehu volieb do výkonného výboru KTA.

Členovia , ktorí zaplatili členský príspevok na rok 2023 sa môžu zúčastniť hlasovania v dňoch

5.6 a 12. 6. 2023 v priestoroch klubu v čase 16.30 - 18.30. hod. kde obdržia hlasovací lístok od členov

volebnej komisie, na ktorom označia svojich kandidátov zakrúžkovaním v maximálnom počte 5. a vložia do

volebnej urny. Volebná komisia vyhlási výsledky volieb dňa 12.6. 2023 na mimoriadnej schôdzi ,ktorá sa

uskutoční o 17.00 hod v klubovni KTA.

Členovia novozvoleného výboru si zvolia predsedu KTA.

A. Vallo, predseda KTA
     
Informácie | 7.3.2023 | Karol Kováč | Čítané 1437x | 0 príspevkov v diskusii
Darujte 2% z daní Klubu turistov Apollo
Do 30.apríla môžete prispieť na činnosť Klubu

Vážení priatelia, členovia a priaznivci klubu. Chceme Vás opäť požiadať o príspevok na činnosť nášho klubu poukázaním 2% daní.
Proces poukázania daní je potrebné vykonať zaslaním potrebných dokumentov na príslušný daňový úrad tak, ako každý rok do 30. apríla.
Predvyplnené tlačivo si otvorte na tomto odkaze:
http://www.apollo-klub.eu/Vyhlasenie2023.pdf
Alebo kliknite na obrázok na bočnej lište.

Následne doplňte všetky potrebné údaje a až potom vytlačte, podpíšte a doručte na príslušný daňový úrad.

V prípade ak by ste si stiahli súbor .pdf do počítača a následne si ho otvoríte cez aplikáciu Adobe Acrobat reader, tak vám nemusí fungovať editácia dokumentu a musíte potom údaje dopísať ručne.

Všetkým prispievateľom ďakujeme a tešíme sa na stretnutie pri spoločných podujatiach

Predseda KTA Andrej Vallo


     
Informácie | 30.11.2022 | Karol Kováč | Čítané 485x | 0 príspevkov v diskusii
Oslávili sme 50. výročie založenia Klubu turistov
Správu o vzniku a činnosti Klubu predniesol jeho predseda Andrej Vallo

Slávnostné zhromaždenie k 50. výročiu vzniku Klubu turistov sa konalo dňa 26.11.2022 v priestoroch Relax centra vo Vlčom hrdle. Stretnutia sa zúčastnilo takmer 70 priaznivcov Klubu z radov jeho zakladateľov, súčasných členov ale aj vzácnych hostí, ktorí v celej jeho histórii prispeli k jeho úspešnej činnosti.
Všetkých hostí privítal a zhromaždenie otvoril člen vedenia klubu Štefan Oravec.
Po úvode predniesol Správu o 50 ročnej histórii Klubu jej aktuálny dlhoročný predseda Andrej Vallo.

Úvodnú stať si môžete prečítať v nasledovných riadkoch.

Každé jubileum dáva príležitosť bilancovať a hodnotiť uplynulé obdobie. Preto sme Vás dnes pozvali, aby sme si spoločne pripomenuli jubileum nášho turistického klubu – 50.rokov od jeho založenia. Skupina pracovníkov Slovnaftu okolo p. Ferdinanda Demku chodievali pravidelne na rôzne turistické výlety, kde spoznávali krásy našej prírody. Bolo to koncom šesťdesiatich rokov a tieto aktivity pokračovali aj v ďalšom období.

V roku 1972 p. Demko vyzval v závodných novinách záujemcov o turistiku aby sa prihlásili. Záujem prejavilo 51. ludí a boli pozvaní na ustanovujúcu schôdzu, ktorá sa konala dňa 16.11.1972. Hlavnou náplňou činnosti zakladajúceho krúžku bolo umožniť jeho členom a záujemcom vo voľnom čase spoznávať prírodné krásy a kultúrne zaujímavosti našej krajiny. Oficiálny názov bol : Turistický krúžok pri ZK ROH Slovnaft n.p. Do vedenia krúžku boli zvolení: ing. Olga Krúpová, Danka Košnárová , ing. Vladimír Stehlík,ing. Richard Hojný, Milan Javorský a Ferdinand Demko, ktorý sa stal predsedom. Krúžok bol organizačne začlenený pod odborovú organizáciu, ktorá poskytovala finančné prostriedky na jeho činnosť.

Aktívna činnosť turistického krúžku začala v jarných mesiacoch v roku 1973. Prvé spoločné výlety smerovali do okolia Bratislavy a Malých Karpát . Záujem bol veľký, skupiny tvorili ľudia rôznych vekových kategórií, vrátane rodín s deťmi. Výlety sa uskutočňovali priemerne 2 krát do mesiaca. Účasť na jednotlivých výletoch sa pohybovala priemerne 10 – 15.osôb. Medzi účastníkmi bolo mnoho skúsených turistov ktorý sa venovali turistike už dlhšiu dobu. Rozsah a miesta túr sa postupne rozširoval na ďalšie turisticky zaujímavé oblasti na Slovensku. Prvý turistický zájazd sa uskutočnil v dňoch 17. -20. mája 1973 do Martina s ubytovaním v hoteli STRÁNE. Účastníci v počte 33 osôb absolvovali túry do Blatnickej a Vrátnej doliny. Podobné zájazdy pokračovali v ďalších rokoch do rôznych destinácií ako boli Nízke a Vysoké Tatry, Slovenský raj, Javorníky, Kysuce, Orava a ďalšie. Obľúbené boli aj jednodňové autobusové výlety spojené s túrou v danej oblasti. Začiatkom 70 rokoch boli vyškolený traja členovia krúžku na cvičiteľa pešej turistiky, čím sa skvalitnila úroveň vedenia a organizovania vychádzok a túr. ...

Celú správu si môžete prečítať tu: http://www.apollo-klub.eu/KTAPOLLO50V.pdf

Po vypočutí správy a príhovorov niektorých hostí pokračovalo stretnutie voľnou diskusiou medzi zúčastnenými pri občerstvení vrátane guláša a mnohých koláčikov, ktoré pripravili niektorí hostia.
V rozhovoroch bolo cítiť odhodlanie pokračovať v úspešnej činnosti klubu, veď pohyb je základom zdravého životného štýlu.
Všeobecné želania do ďalších rokov sme odhodlaní napĺňať aj v ďalších rokoch s cieľom pritiahnuť do Klubu turistov Apollo ďalších mladých členov.

     
  Informácie | 21.11.2022 | Andrej Vallo | Čítané 432x | 0 príspevkov v diskusii
Výročie založenia klubu turistov
A. Vallo

Klub turistov Apollo pozýva všetkých pamätníkov a členov na slávnostné stretnutie pri príležitosti 50. výročia založenia nášho klubu, ktoré sa uskutoční v sobotu 26.11.2022 v priestoroch RELAX CENTRA vo Vlčom Hrdle.Začiatok stretnutia bude o 14. hod.
Tešíme sa na stretnutie.

Vedenie KT Apollo
     
Informácie | 8.11.2022 | Karol Kováč | Čítané 393x | 0 príspevkov v diskusii
Nová web stránka klubu kompletná
Migrácia všetkých dát prebehla úspešne

Priatelia turisti. Nová stránka klubu je už kompletná. Všetky informácie o činnosti klubu, ktoré boli k dispozícii na starej stránke sú teraz už na jednom mieste.
Po fotoalbumoch boli presunuté aj všetky články na tieto stránky. Články, ktoré boli pôvodne na starej stránke nájdete po kliknutí na odkaz v menu - Archív článkov.

V čase, keď si pripomíname 50. výročie založenia nášho klubu môžeme tu nájsť históriu činnosti klubu od roku 2009, teda posledných 13 rokov v uverejnených článkoch a fotografiách. Na žiadnej sociálnej sieti nenájdeme takto prehľadne zdokumentovanú činnosť nášho klubu.

Aj keď mnohí z nás podľahli trendu prezentovať sa na sociálnych sieťach, tieto nám nikdy neposkytnú prehľadný pohľad na naše aktivity. Preto by bolo veľmi užitočné, aby sme naše činnosť zverejňovali aj na týchto stránkach. Navyše, nie všetci členovia sociálne siete využívajú.
Aj preto v tomto článku uverejňujem niekoľko fotografií z osláv 50. výročia nášho klubu v Malej Fatre, ktorú sme absolvovali pred niekoľkými týždňami. Fotky z tejto akcie ale aj iné od autorov, ktorí sú členovia nášho klubu som si požičal z FB.
Chcem vyzvať všetkých členov aby informácie o pripravovaných akciách a aj reportáže z nich uverejňovali na našom serveri.


     
Informácie | 26.7.2022 | Ingrid Gábrišová Hovorková | Čítané 383x | 1 príspevok v diskusii
Klubové tričká k 50. výročiu
Objednávky

Zisťuje sa záujem o tričká k 50. Výročiu klubu. Píšte, volajte!

     
Informácie | 10.7.2022 | Karol Kováč | Čítané 434x | 1 príspevok v diskusii
Vitajte na novej stránke Klubu turistov Apollo
Prichádzame s novými funkciami

Vážení priatelia, je tu nová verzia stránok Klubu turistov Apollo.
Nové funkcie umožnia rýchlejší spôsob informovania o činnosti klubu, či už o pripravovaných alebo uskutočnených akciách.
Rozhodli sme sa urobiť webové stránky pružnejšie a prehľadnejšie tak, aby sa záujemcovia o aktivity klubu dostali k informáciám čo najrýchlejšie.
Veľká časť informácií o činnosti klubu sa nachádza na sociálnych sieťach, no nie každý ich využíva a tak má webová stránka stále svoj význam, aby sa o aktivitách klubu dozvedel čo najširší okruh priaznivcov aktívneho pohybu.
Ako teda nové stránky budú fungovať?

Informácie budú môcť na stránkach zverejňovať všetci priaznivci klubu, ktorí sa zaregistrujú. Registrácia je jednoduchá. Kliknite v pravej hornej časti na text REGISTRÁCIA.
Pre úspešné zaregistrovanie je potrebné uviesť:
- užívateľské meno (nick) pod ktorým sa budete prihlasovať a ktorý sa bude zobrazovať v diskusiách pod článkami
- heslo, ktoré bude slúžiť na bezpečné prihlásenie
- meno a priezvisko, ktoré sa bude zobrazovať pri vašich článkoch
- emailovú adresu, ktorá bude potrebná pre prípadnú komunikáciu a tak isto aj v prípade, že zabudnete svoje prihlasovacie meno
- rok narodenia a telefónne číslo sú už nepovinné údaje a záleží iba na vás, či ich pri registrácii uvediete.
To je všetko.
Po zaregistrovaní administrátor skontroluje povinné údaje a po schválení môžete prispievať na stránky.
Nové články môžete uverejňovať po prihlásení zo sekcie OSOBNÉ KONTO, kde nájdete tlačidlo pre pridanie článku.
Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí jednoduchý formulár, do ktorého môžete písať text článku.
Pre prehľadnosť je potrebné vybrať kategóriu z prednastavených možností aby sa články ukladali do príslušných sekcií.
Ak budete chcieť zverejniť dlhší článok, odporúčam pripraviť si text v textovom editore vopred a ten potom skopírovať do textového poľa formulára.
Ku každému článku je možné pridať zatiaľ 9 fotografií.
Taktiež je možné pod každým článkom pridávať diskusiu k obsahu článku.

Verím, že sa na server zaregistrujú všetci záujemci o pridávanie článkov a fotografií.
Postupne presunieme informácie a fotogalérie zo starého servera ale zatiaľ sa k nim dostanete po voľbe v menu STARÁ VERZIA STRÁNOK.
Pripomienky a otázky, prípadne návrhy ako zlepšiť funkčnosť stránok posielajte prosím na mailovú adresu: admin(@)apollo-klub.eu
Dúfam, že si nové stránky nájdu veľa priaznivcov a nájdeme si tu vždy aktuálne informácie


     

strana 1 2 3 4 5